Contact us

CONTACT INFORMATIONS

 • General Director - 0975.98.99.61
 • Sales Manager - 0988 488 506
 • General Supervisor - 0963 20 99 11
 • HR Manager - 0964 011 911

HCM CITY OFFICE

  • 40/18 Road 19 Tran Nao St., Binh An Ward, District 2, HCM City
  • Tel: 08- 3740 7026 ~ 27; Fax: 08- 3740 7028 ;
  • General Director: Mr. Phạm Minh Việt; Hp: 0975.98.99.61
  • Email: info@pmvs.com.vn

DONGNAI OFFICE

  • 27/1 Pham Van Thuan St., Quarter 1, Binh Da Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
  • Tel: 061- 6512061 ; 8878166; Fax: 061-3815757
  • Branch Director: Mr. Nguyen Tien An, Hp: 0975.98.99.62 ;
  • Email: dongnai@pmvs.com.vn

TAY NINH OFFICE

  • An Phuoc Hamlet, An Tinh Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
  • Tel: 0666 515 329 - 515 330 ;
  • Branch Director: Mr. Đồng Đức Đoàn ; Hp: 0975.98.99.63
  • Email: tayninh@pmvs.com.vn

BINH DUONG OFFICE

  • 11, Lot J, TC3 Street, My Phuoc 2 Commercial Quarter, My Phuoc Township, Ben Cat Town, Binh Duong Province.
  • Tel: 0650-222 0481 ~ 0483 ; Fax: 0650-222 0484 ;
  • Branch Director: Mr. Phạm Thái Học ; Hp: 0975.98.99.64
  • Email: binhduong@pmvs.com.vn

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Phát Minh Vượng

HCM CITY OFFICE

40/18 19 Tran Nao St., Binh An Ward, District 2, HCM City
Tel: 028- 3740 7026 ~ 27; Fax: 028- 3740 7028 ;
Email: hcm@pmvs.com.vn
General Director: Mr Phạm Minh Việt; Hp: 0975.98.99.61

DONG NAI OFFICE

27/1 Pham Van Thuan St., Quarter 1, Binh Da Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
Tel: 0251- 6512061 ; 8878166; Fax: 0251-3815757 ;
Email: dongnai@pmvs.com.vn
Branch Director: Mr. Nguyễn Xuân Thảo, Hp: 0975.98.99.62

TAY NINH OFFICE

An Phuoc Hamlet, An Tinh Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Điện thoại: 0274-222 0481 ~ 0483 ; Fax: 0274-222 0484 ;
Email: tayninh@pmvs.com.vn
Branch Director: Mr. Đồng Đức Đoàn ; Hp: 0975.98.99.63

BINH DUONG OFFICE

11, Lot J, TC3 Street, My Phuoc 2 Commercial Quarter, My Phuoc Township, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Tel: 0274-222 0481 ~ 0483 ; Fax: 0274-222 0484 ;
Email: binhduong@pmvs.com.vn
Branch Director: Mr. Phạm Thái Học ; Hp: 0975.98.99.64